יומן ממוחשב לרכב

דוגמת דו"ח סוג נסיעה

דוגמת דו"ח עצירות רכב

יומן ממוחשב לרכב

לידיעתך, אתה יכול לשלם פחות מס בתנאי שברכבך קיימת מערכת לניטור הנסיעה אשר מבחינה בין נסיעות פרטיות לעסקיות.

יומן הרכב הממוחשב של חברת לוגטק הינו מוצר ייחודי שעונה על דרישות המחוקק ומאפשר לך לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה על כל כלי רכב!

המערכת אוספת נתונים ומאפשרת לך להגיש לרשויות המס נתונים מדוייקים לגבי כמות הנסיעות העסקיות לעומת הנסיעות הפרטיות.

בזכות המפרט הממוחשב, האינטרנטי והמהימן אתה מספק הוכחה לגבי שווי השימוש הפרטי ברכב וכך משלם פחות מס.

כיצד זה עובד בפועל?

  1. התקנת יחידה אצלך ברכב וקישורה למערכת יומן ממוחשב לרכב.
  2. באמצעות יחידת קצה בטכנלוגיית GPS/GSM באפשרותך לדווח בתחילת נסיעה על נסיעה פרטית/עסקית.
  3. המערכת מודדת את המרחק שהרכב נוסע ומשדרת את הנתונים לשרת הראשי.
  4. בסוף כל חודש מופק ונשלח אליך דו"ח מפורט הקובע את שיעור הנסיעות הפרטיות העסקיות.